Sanytol dezinfekce univerzální čistič grapefruit 500 ml – netDrogerie

Odrážky

Účinně odstraňuje viry plísně i bakterie

Lze bezpečně použít na všechny povrchy

Šetrné složení vůči pokožce i životnímu prostředí

Neobsahuje chlór

Nezanechává skrvrny na žádném povrchu

Disponuje svěží vůní

Dermatologicky testovaný

Popis Popis

Sanytol je univerzální dezinfekční úklidový prostředek pro všechny povrchy Díky balení ve spreji jej používáte s mírou a z některých povrchů jej není nutné ani oplachovat Ničí bakterie plísně i viry Úklid se Sanytolem je šetrnější ke zdraví i životnímu prostředí protože neobsahuje dráždivý chlor Po použití zanechává příjemnou vůni grapefruitu Přípravek je dermatologicky testovaný

Použití

Nastavte pistoli do pozice ON Nastříkejte na plochu určenou k dezinfekci až bude dostatečně vlhká Osušte čistým hadříkem Pro dosažení hygienické čistoty pravidelně opakujte Povrchy které jsou v kontaktu s potravinami opláchněte pitnou vodou
Skladování a použití Způsob skladování

Typ

Trvanlivé

Podrobná data Bezpečnostní varování
UPOZORNĚNÍ V případě aplikace na citlivé materiály proveďte nejdříve zkoušku na málo viditelné části Nesměšujte s jinými čisticími prostředky Kůže Potřísněné místo omyjte mýdlem a vodou a ošetřete vhodnými reparačními prostředky Oči Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky Nepožívat P101 Jeli nutná lékařská pomoc mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P301P312 PŘI POŽITÍ Necítíteli se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel 224 919 293 nebo 224 915 402 24 hod denně P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady pokud obsah není zcela spotřebován Biocidní přípravek používejte bezpečně Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku
Jazyk produktu
Hlavní jazyk návodu čeština
Instalační jazyk čeština
Jazyky na balení

Čeština
Slovenština
Rozklad popisu
Funkční jméno Univerzální čistič
Varianta Grapefruit citronová tráva
Komponenty SloženíBiocidní účinná látka TP2AL 5000 mgkg didecyldimethylammonium chlorid
lt 5 neiontové povrchově aktivní látky dezinfekční prostředky parfémy linalool hexylcinnamal limonen