Sanytol dezinfekční hydratující mýdlo aloe vera & zelený čaj 250 ml – netDrogerie

Vlastnosti

Odstraňuje špínu viry i bakterie

Tekuté mýdlo Sanytol hydratuje pokožku

Obsah přírodního zeleného čaje a bio aloe vera

Odstraňuje 999 bakterií virů a mikrobů

Hypoalergenní složení

Popis Popis

Čisté ruce a zdravá hydratovaná pokožka S dezinfekčním tekutým mýdlem Sanytol neděláte kompromisy Zbavte se špíny virů i bakterií a mějte své ruce hygienicky čisté Zároveň jim dopřejete potřebnou péči která pokožce dopřeje výživu díky obsahu zeleného čaje a bio aloe vera Vaše ruce budou na dotek jemné a hebké Suché ruce jsou již minulostí užijte si péči už během mytí s mýdlem Sanytol
Skladování a použití Způsob skladování

Typ Trvanlivé
Příprava a použití
Návod na použití Na vlhké ruce naneste přiměřené množství mýdla napěňte třete o sebe prsty dlaně hřbety rukou a partie u nehtů po dobu 1 minuty a dobře spláchněte čistou vodou
Podrobná data CLP Regulation
vykřičník Varování
životní prostředí Varování
Bezpečnostní varování
VAROVÁNÍ Obsahuje biocidní účinná látka PT1AL Benalkonium chlorid 9500 mgkg H319 Způsobuje vážné podráždění očí H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky Nepožívat P101 Jeli nutná lékařská pomoc mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P301P312 PŘI POŽITÍ Necítíteli se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel 224 919 293 nebo 224 915 402 P305P351P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady pokud obsah není zcela spotřebován Biocidní přípravek používejte bezpečně Před použitím čtěte přiložené pokyny
Jazyk produktu
Hlavní jazyk návodu čeština
Instalační jazyk čeština
Jazyky na balení

Čeština
Slovenština
Rozklad popisu
Funkční jméno Tekuté mýdlo
Varianta Hydratující aloe vera amp zelený čaj