Pulirapid přípravek na rez a vodní kámen 750 ml – netDrogerie

Odrážky

Odstraňuje rez a vodní kámen

Vhodný k čištění nerezových a keramických povrchů

Zajišťuje maximální hygienu a lesk

Praktický pomocník pro celou domácnost

Popis Popis

Pulirapid přípravek na rez a vodní kámen Obsahuje směs účinných kyselin které odstraní veškerou špínu Čistí do vysokého lesku a odstraňuje vápenaté usazeniny stopy mýdla a rzi v kuchyni koupelně a na velkých površích Použijte na nerezové dřezy a vodovodní baterie keramická umyvadla vany a bidety podlahy dlaždičky keramiku příbory sklenice jídelní soupravy apod

Balení určeno pouze pro profesionální užití a není určeno pro prodej široké veřejnosti Prodej produktů pouze osobám starším 18 let

Použití

Na malé plochy nerezové dřezy a vodovodní baterie keramická umyvadla vany a bidety nastříkejte pár kapek na vlhkou houbu nebo hadřík očistěte žádané předměty a poté opláchněte vodou Na zvláště znečištěné nerezové části praček myček napařovacích žehliček konvic na čaj kávovarů apod nalijte přípravek nezředěný nechejte působit několik minut a potom dobře opláchněte Očištěné předměty budou krásně zářit

Na velké plochy podlahy dlaždičky keramiku použijte ředění 60 až 90 ml 2 až 3 uzávěry na 1 litr vody a poté opláchněte

Na příbory sklenice jídelní soupravy použijte roztok 120 ml 4 uzávěry na 1 litr vody ponořte předměty do roztoku nechte působit 1015 min a poté důkladně opláchněte vodou

Skladování a použití Způsob skladování

Typ

Trvanlivé

Skladování

Spotřebujte do 5 let od data výroby uvedeného na obalu
Podrobná data CLP Regulation
žíravost Nebezpečí
Bezpečnostní varování
PULIRAPID ODSTRAŇUJE VÁPENATÉ USAZENINY Tekutý čistič na vodní kámen

NEBEZPEČÍ Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí Jeli nutná lékařská pomoc mějte po ruce obal nebo štítek výrobku Uchovávejte mimo dosah dětí Před použitím si přečtěte údaje na štítku Používejte ochranné rukaviceochranný oděvochranné brýleobličejový štít PŘI POŽITÍ Vypláchněte ústa NEVYVOLÁVEJTE zvracení PŘI STYKU S KŮŽÍ nebo s vlasy Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodouosprchujte PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 224 919 293 224 915 402 Skladujte uzamčené

Obsahuje kyselina orthofosforečná polyethoxylovaný mastný alkohol
Jazyk produktu
Hlavní jazyk návodu čeština
Instalační jazyk čeština
Jazyky na balení

Čeština
Slovenština
Rozklad popisu
Funkční jméno Čistič
Varianta Tekutý na vodní kámen
Komponenty Složenílt5 neiontové povrchově aktivní látky amfoterní povrchově aktivní látky fosfonáty
Další komponenty parfémy limonene