Sanytol dezinfekční gel na ruce 75 ml – netDrogerie

Vlastnosti

Zahubí 999 bakterií mikrobů a virů včetně viru chřipky typu A H1N1

Čisté a dezinfikované ruce za 30 vteřin

Praktické a bez nutnosti oplachování v rodinném cestovním anebo kapesním balení

Rukám dodává jemnost a má hydratační a hypoalergenní složení

Je vhodné i pro nejcitlivější typy pokožky

S přírodním zeleným čajem

Bez parabenů

Popis Popis

SANYTOL gely pro okamžitou dezinfekci rukou jsou vhodné pro celou rodinu a lze je používat kdekoliv kdykoliv bez vody mýdla a ručníku Nelepí se na ruce a zanechávají pocit svěžesti a příjemnou vůni Zahubí 999 bakterií mikrobů a virů včetně viru chřipky typu A H1N1 Čisté a dezinfikované ruce za 30 vteřin Praktické a bez nutnosti oplachování v rodinném cestovním anebo kapesním belaní Našim rukám dodává jemnost a má hydratační a hypoalergenní složení které je vhodné i pro nejcitlivější typy pokožky S přírodním zeleným čajem Bez parabenů

Použití

Návod na použití Naneste gel 6 ml do dlaně jedné ruky Vetřete do dlaní až do sucha Neoplachujte
Skladování a použití Způsob skladování

Typ

Trvanlivé

Skladování

Spotřebujte do data uvedeného na obale
Podrobná data CLP Regulation
plamen Nebezpečí
vykřičník Nebezpečí
Bezpečnostní varování
NEBEZPEČÍ H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry H319 Způsobuje vážné podráždění očí Nepožívat P101 Jeli nutná lékařská pomoc mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P210 Chraňte před teplem horkými povrchy jiskrami otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení Zákaz kouření P305 P351 P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování P301 P312 PŘI POŽITÍ Necítíteli se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO lékaře tel 224 919 293 nebo 224 915 402 24 hod denně

Upozornění Před použitím čtěte přiložené pokyny Obsahuje Biocidní aktivní látka PT1AL Ethanol 720 gkg Biocidní přípravek používejte bezpečně Pouze pro vnější použití na zdravou kůži
Jazyk produktu
Hlavní jazyk návodu čeština
Instalační jazyk čeština
Jazyky na balení

Čeština
Slovenština
Rozklad popisu
Funkční jméno Gel
Varianta Dezinfekční na ruce