Sanytol Dezinfekční sprej na vodní kámen do koupelny s vůní eukalyptu 500 ml – netDrogerie

Odrážky

Jedinečná dezinfekce pro Vaši koupelnu

Hygienicky čistí a likviduje 999 bakterií mikrobů a virů včetně viru chřipky typu A H1N1

Odstraňuje vodní kámen

Zaručuje hloubkovou dezinfekci

Působí proti plísním

Popis Popis

Sanytol Dezinfekce dokonale vyčistí celý váš domov Sanytol účinně brání šíření nežádoucích mikroorganismů tvorbě plísní a vodního kamene Zaručuje perfektní hygienu a odstraňuje 999 mikroorganismů Jeho vysoce výkonné složení snadno odstraňuje plak a nanesené stopy mýdla Přípravek za sebou zanechá příjemnou vůni eukalyptu

Použití

Nastříkat výrobek na čištěný povrch Nechat působit a následně opláchnout Pro obtížně vyčistitelné zbytky nechat působit delší dobu a pokud je zapotřebí postup opakovat Pro hloubkový dezinfekční účinek nechat působit 15 minut

Doporučení Pro jemné povrchy smaltované nebo lakované výrobek nastříkejte na vlhký hadr přetřete a opláchněte V případě pochybností udělejte zkoušku na málo viditelném místě
Skladování a použití Způsob skladování

Typ

Trvanlivé

Podrobná data Bezpečnostní varování
UPOZORNĚNÍ Před použitím čtěte přiložené pokyny Nesměšujte s bělidly nebo jinými čisticími prostředky Biocidní přípravek používejte bezpečně První pomoc Kůže Potřísněné místo omyjte mýdlem a vodou a ošetřete vhodnými reparačními prostředky Oči Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc Vyjměte kontaktní čočky a promývejte čistou tekoucí vodou po dobu asi 15 min Požití Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody pouze jeli postižený při vědomí Nepožívat Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky Jeli nutná lékařská pomoc mějte po ruce obal nebo štítek výrobku Uchovávejte mimo dosah dětí PŘI POŽITÍ Necítíteli se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STĚDISKO Tel 224 919 293 nebo 224 915 402
Jazyk produktu
Hlavní jazyk návodu čeština
Instalační jazyk čeština
Jazyky na balení

Čeština
Slovenština
Rozklad popisu
Funkční jméno Dezinfekce čistič
Varianta Koupelny vůně eukalyptu
Komponenty SloženíBiocidní aktivní látky TP2AL didecyldimethylamonium chlorid 9500 mgkg
lt5 neiontové povrchově aktivní látky
lt5 kationtové povrchově aktivní látky
Dezinfekční prostředky
Parfémy