Diava mýdlový čistič na podlahy 750 ml

48,90 

Značka: Diava

Katalogové číslo: 61045 Kategorií: , , , , , Štítek:

Popis

Odrážky Čistič určený k údržbě všech druhů podlah Lze použít na linoleum dlažby mramor korek laminát apod Příjemná svěží vůně Rychlé a silné účinky Hygienicky čisté povrchy Popis Popis Diava mýdlový čistič je přípravek se kterým můžete udržovat v čistotě jakýkoliv typ podlah Hodí se zejména pro linola dlažby mramor korek laminát apod Vaše povrchy po použití budou krásně lesklé zářivé a svěže vonící Pro péči a perfektní čistotu vašich podlah Použití do 5 l vody přidejte 10 ml čisticího prostředku Podlahu po umytí nechte uschnout bez leštění Skladování a použití Způsob skladování Typ Trvanlivé Podrobná data CLP Regulation žíravost Nebezpečí Bezpečnostní varování Nebezpečí Způsobuje vážné podráždění očí Obsahuje 5chlor2methyl2Hisothiazol3on a 2methyl2Hisothiazol3on 31 Může vyvolat alergickou reakcí Pokyny pro bezpečné zacházení Uchovávejte mimo dosah dětí Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle První pomoc PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel 224 915 402 224 919 293 nebo lékaře PŘI POŽITÍ Necítíteli se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel 224 915 402 224 919 293 nebo lékaře Pokyny k odstranění Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu Jazyk produktu Hlavní jazyk návodu čeština Instalační jazyk čeština Jazyky na balení Čeština Maďarština Polština Slovenština Rozklad popisu Funkční jméno Mýdlový Varianta Čistič Komponenty Složení C1013 alkylbenzensulfonát sodný CAS 68411303 C1214 alkylsulfát sodný CAS 85586078 5 15 aniontové tenzidy lt 5 mýdlo lt 5 Na₄EDTA Methylchloroisothiazolinone Methylisothiazolinone Vonná látka limonene linalool Barvivo