Disinfekto Bucato antibakteriální přísada do praní, 40 praní 1 l

84,90 

Značka: Disinfekto

Katalogové číslo: 71954 Kategorie: , , Štítek:

Popis

Odrážky Pomáhá udržovat prádlo hygienicky čisté Odstraňuje bakterie i choroboplodné zárodky Je vhodná pro bílé i barevné prádlo Neobsahuje chlór a fosfor Pro praní v pračce i při ručním praní Účinkuje již od 30 C Popis Popis Disinfekto Bucato je doplněk k pracímu přípravku s hygienizujícím účinkem který pomáhá odstraňovat bakterie a choroboplodné zárodky Vhodný na všechny typy prádla bílé i barevné do pračky i pro ruční praní Antibakteriální přísada k pracímu prostředku Disinfekto Bucato je speciální doplněk který zajišťuje dokonalou hygienu vašeho prádla Pomáhá rychle a šetrně odstraňovat bakterie a choroboplodné zárodky z bílého i barevného prádla Doplněk k pracímu přípravku je šetrný ke tkaninám i barvám DISINFEKTO dezinfekční přísada je tedy vhodná zejména pro novorozence děti a starší osoby ale také na spodní prádlo prostěradla ručníky a sportovní oblečení Použití Používejte společně se svým oblíbeným pracím prostředkem a aviváží Přidejte 25 ml do prádla Podrobná data Bezpečnostní varování H315 Dráždí kůži H318 Způsobuje vážné poškození očí H400 Vysoce toxický pro vodní organismy Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Jeli nutná lékařská pomoc mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku P280 Používejte ochranné rukaviceochranné brýle P305 P351 P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 224 919 293 P501 Odstraňte obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu Prázdný obal odložit do tříděného odpadu Prodej od 18 let