Fixinela čisticí prostředek na rez a vodní kámen 500 ml

44,90 

Značka: Fixinela

Katalogové číslo: 75364 Kategorie: , , Štítek:

Popis

Odrážky Silný antibakteriální účinek Výrazně eliminuje špínu Odstraňuje rez vodní kámen a jiné usazeniny Hravě si poradí s velmi znečištěnými plochami Vhodné použití na umyvadla WC obkládačky Popis Popis Skutečná dezinfekce Vaší domácnosti Fixinela je přípravek určený na omyvatelné povrchy jako jsou například umyvadla WC obkládačky Velice dobře odstraňuje nečistoty z velice znečištěných ploch Působí proti rzi vodnímu a močovému kameni ničí choroboplodné zárodky Produkt představuje maximální čistotu Vaší domácnosti Použití Výrobek nastříkejte na znečištěné místo nechte působit podle stupně znečištění a opláchněte vodou Skladování a použití Způsob skladování Typ Trvanlivé Podrobná data CLP Regulation žíravost Nebezpečí Bezpečnostní varování Upozornění Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi Nepoužívejte na vany s poškozenou glazurou Obsahuje kyselina fosforečná sodná sůl ethoxysulfátu mastného alkoholu Nebezpečí Dráždí kůži Způsobuje vážné poškození očí Pokyny pro bezpečné nakládání Uchovávejte mimo dosah dětí Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle První pomoc PŘI POŽITÍ Necítíteli se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel 224 915 402 224 919 293 nebo lékaře PŘI STYKU S KŮŽÍ Omyjte velkým množstvím vody a mýdla Při podráždění kůže Vyhledejte lékařskou pomoc PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel 224 915 402 224 919 293 nebo lékaře Pokyny k zneškodnění Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu Jazyk produktu Hlavní jazyk návodu čeština Instalační jazyk čeština Jazyky na balení Čeština Slovenština Rozklad popisu Funkční jméno Na rez a vodní kamen Komponenty Složení5 15 kyselina fosforečná lt 5 aniontový tenzid Barvivo