Pattex Chemoprén lepidlo na obuv 50 ml

79,90 

Značka: Chemopren

Katalogové číslo: 61147 Kategorií: , , , , Štítek:

Popis

Odrážky Speciální lepidlo určené k opravám obuvi Vhodné na pevné a pružné spoje Lepí a pevně spojuje kov gumu kůži koženku korek plsť textil měkčené PVC ABS pěnové materiály dřevo apod Není vhodný na lepení pěnového polystyrenu PE PP teflonu Lze použít k opravě a lepení vškeré obuvi včetně sportovní Spoj je po zaschnutí průhledný Popis Popis Speciální lepidlo na lepení a opravu obuvi včetně sportovní Je vhodné na všechny druhy svršků a podrážek používaných v obuvnickém průmyslu Lepí a pevně spojuje širokou škálu materiálů Zvláště vhodné pro lepení plastů o rozdílné tvrdosti jako jsou PVC polykarbonát plexisklo ABS apod Nevhodné pro lepení pěnového polystyrénu PE PP teflonu Použití Lepidlo naneste na obě lepené plochy a nechte 1015 min odvětrat Poté silně stlačte nebo zalisujte na min 3 sekundy Dbejte pokynů uvedených na obalu Po použití ihned uzavřete Skladování a použití Způsob skladování Typ Trvanlivé Skladování Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu Podrobná data CLP Regulation plamen Nebezpečí vykřičník Nebezpečí Bezpečnostní varování První pomoc Potřísněnou pokožku opláchněte vodou a mýdlem zasažené oči vymývejte pod tekoucí vodou při požití vypláchněte ústa a vypijte větší množství vody případně vyhledejte lékaře Obsahuje aceton Nebezpečí Vysoce hořlavá kapalina a páry Způsobuje vážné podráždění očí Může způsobit ospalost nebo závratě Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže Uchovávejte mimo dosah dětí Jeli nutná lékařská pomoc mějte po ruce obal nebo štítek výrobku Chraňte před teplem horkými povrchy jiskrami otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení Zákaz kouření Zamezte vdechování par Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách Používejte ochranné brýle PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování Jazyk produktu Hlavní jazyk návodu čeština Instalační jazyk čeština Jazyky na balení Čeština Slovenština Rozklad popisu Funkční jméno Chemoprén Varianta Obuv