Raid polštářky do elektrického odpařovače náhradní náplň 30 ks

129,90 

Značka: Raid

Popis

Vlastnosti Náhradní náplně do elektrického odpařovače Raid Insekticidní přípravek proti komárům Rychlý a trvalý účinek Proti létajícímu hmyzu ve dne i v noci Jeden polštářek poskytne ochranu až na 12 hodin Popis Popis Insekticidní přípravek proti komárům a drobnému létajícímu hmyzu Náhradní náplně do elektrického odpařovače Raid Jedná se o insekticidní přípravek který zaručuje ochranu proti otravným komárům a drobnému létajícímu hmyzu ve dne i v noci Díky velice účinnému složení vám jeden polštářek poskytne ochranu až na 12 hodin Balení obsahuje 30 kusů suchých polštářku Použití 1 Vyjměte polštářek z obalu Každý polštářek poskytuje až 10 hodin ochrany 2 Umístěte polštářek do odpařovače na střed roštu 3 Zapojte odpařovač do odpovídající zásuvky Přípravek začne působit během 30 minut 4 Po 10 hodinách provozu zařízení odpojte vyjměte vyčerpaný polštářek v případě potřeby vložte nový Pozor na horký polštářek Použijte jeden odpařovač s polštářkem pro místnosti do 30 m³ Ve větších místnostech je nutné použít více odpařovačů Raid polštářky lze používat jen v odpařovačích Raid Skladování a použití Způsob skladování Typ Trvanlivé Příprava a použití Další informace jsou na vnitřní straně balení Skladování Skladujte na suchém místě mimo dosah dětí a domácích zvířat nevystavujte extrémním teplotám a přímému slunečnímu záření Minimální doba skladovatelnosti 3 roky od data výroby MAN uvedeného na obale Podrobná data CLP Regulation vykřičník Varování životní prostředí Varování Bezpečnostní varování Raid elektrický suchý polštářeknáplň insekticid proti komárům Varování Obsahuje dallethrin benzinová frakce ropná hydrogenovaná těžká nízkovroucí hydrogenovaný benzín 26ditercbutylpkresol Účinné látky 46 g dallethrinu a 103 g piperonyl butoxidu ve 100 g přípravku Zdraví škodlivý při požití a při vdechování Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky Jeli nutná lékařská pomoc mějte po ruce obal nebo štítek výrobku Uchovávejte mimo dosah dětí Necítíteli se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKOlékaře Po manipulaci důkladně omyjte ruce Při používání tohoto výrobku nejezte nepijte ani nekuřte Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách Zamezte vdechování par Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže Používejte podle návodu Nepoužívejte v uzavřeném prostoru Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku Během používání el odpařovač ničím nezakrývejte Nedotýkejte se el odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama pokud je zapojen Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária akvária zvířecí a ptačí klece Vypněte filtry u akvárií Skladujte odděleně od potravin nápojů a krmiv pro zvířata Obsahuje citronellol benzyl salicylate alphamethyl13benzodioxole5propionaldehyde 44hydroxy4methylpentylcyclohex3enecarbaldehyde 24tertbutylbenzylpropionaldehyde Může vyvolat alergickou reakci Jazyk produktu Hlavní jazyk návodu čeština Instalační jazyk čeština Jazyky na balení Čeština Slovenština Rozklad popisu Funkční jméno Náhradní náplň Varianta Pro elektrický odpařovač proti komárům