Raid proti šatním molům s vůní levandule 2 ks

96,90 

Značka: Raid

Popis

Repelentní přípravek proti šatním molům S přírodní levandulovou silicí Zanechává příjemně provoněné oděvy Přípravek působí až po dobu 4 měsíců Pro spokojené a voňavé oblečení Vlastnosti Popis Raid proti molům gel Levandule insekticid chrání oděvy proti šatním molům po dobu jedné sezony Zanechá je příjemně provoněné Řekněte STOP molům a chraňte své oblečení před těmito nelibými škůdci Jedná se o gelový přípravek který vyniká příjemnou přírodní vůni levandule a zanechává krásně provoněné oblečení Jeho účinnost je plně efektivní po celou sezónu tedy až tři měsíce A když přestane být účinný Nevadí balení obsahuje 2 kusy takže ho prostě nahradíte dalším Použití Oddělte sáčky od sebe Částečně odtrhněte lepenku ze zadní části sáčku Odstraňte fólii Zasuňte úchytku spodní části lepenky do otvoru na zadní straně sáčku Zavěste sáčky do skříně postavte je do zásuvky nebo na polici Zamezte přímému kontaktu polopropustné membrány s oděvy a plasty Používejte 2 sáčky05 m³ prostoru Na začátku sezóny případně pokud gel vyschne nebo vůně vymizí přípravek vyměňte Přípravek je účinný 3 den od umístění Skladování a použití Způsob skladování Typ Trvanlivé Skladování Minimální doba skladovatelnosti 2 roky od data výroby MAN uvedeného na obale Podrobná data CLP Regulation životní prostředí Varování Bezpečnostní varování Raidproti molům gel Levandule Varování Účinná látka 015 g transfluthrinu ve 100 g přípravku Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky Jeli nutná lékařská pomoc mějte po ruce obal nebo štítek výrobku Uchovávejte mimo dosah dětí PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování PŘI POŽITÍ Necítíteli se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKOlékaře Po manipulaci důkladně omyjte ruce Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže Používejte dle návodu Uchovávejte odděleně od potravin nápojů a krmiv Používejte jen v místech nedostupných dětem a zvířatům Obsahuje geraniol dodecanal pin210ene dlimonene 24dimethylcyclohex3ene1carbaldehyde pin23ene coumarin oct1en3yl acetate Může vyvolat alergickou reakci Jazyk produktu Hlavní jazyk návodu čeština Instalační jazyk čeština Jazyky na balení Čeština Slovenština Rozklad popisu Funkční jméno Gel Varianta Proti molům levandule