Sanytol 2 v 1 dezinfekce a univerzální čistič 400 ml

113,90 

Značka: Sanytol

Katalogové číslo: 63520 Kategorie: , , Štítek:

Popis

Popis Sanytol sprej dezinfikuje povrchy a pomáhá předcházet infekcím tím že zastaví růst bakterií virů a plísní které způsobují mnoho nemocí  Přípravek 2v1 čistí a zároveň dezinfikuje plochy v domácnosti Lze jej i použít pouze jako dezinfekci již čistých ploch Je ideální na kuchyně koupelny pokoje a také předměty jako jsou kliky odpadkové koše atd Obsah 400 ml Vlastnosti Rychle schne Bez chlóru Zdravý životní styl Povrchy a předměty Neoplachuje se Skladování a použití Způsob skladování Typ Max teplota C Trvanlivé 50 Příprava a použití Návod na použití Před použitím protřepat Dezinfekce Nastříkat ze vzdálenosti 25 cm na povrch předmět očištěný a nechat uschnout Není zapotřebí oplachování V případě choulostivých povrchů vyzkoušejte na málo viditelném místě Nepoužívat na lakované plochy mořené nebo natírané dřevo a akrylátové plasty Na tvrdé povrchy kterou jsou v kontaktu s potravinami nebo hračkami a povrchy kterou jsou v neustálém kontaktu s kojenci nebo zvířaty nechte působit 15 minut a opláchněte pitnou vodou Ideální na Místnosti v domě kuchyně koupelny pokoje a také předměty kliky telefony odpadkové koše Skladování Spotřebujte do data uvedeného na obalu Podrobná data CLP Regulation vykřičník Nebezpečí plamen Nebezpečí Bezpečnostní varování NEBEZPEČÍ Obsahuje Biocidní účinná látka PT2AE Ethanol 3452 gkg Biphenyl2ol 4gkg30 alifatické uhlovodíky dezinfekční prostředky sodium benzoate parfémy H222 Extrémně hořlavý aerosol H229 Nádoba je pod tlakem při zahřívání se může roztrhnout H319 Způsobuje vážné podráždění očí Nepožívat P101 Jeli nutná lékařská pomoc mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P210 Chraňte před teplemjiskramiotevřeným plamenemhorkými povrchy Zákaz kouření P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení P251 Tlakový obal nepropichujte nebo nespalujte ani po použití P301P312 PŘI POŽITÍ Necítíteli se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel 224 919 293 nebo 224 915 402 P305P351P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně oplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování P410P412 Chraňte před slunečním zářením Nevystavujte teplotě přesahující 50 C122 F Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách Jazyky na balení Čeština Slovenština Rozklad popisu Funkční jméno Čistič Varianta Dezinfekce univerzální vůně mentolu