Sanytol sprej proti roztočům 300 ml

132,90 

Značka: Sanytol

Katalogové číslo: 63505 Kategorie: Štítek:

Popis

Odrážky Určen pro likvidaci roztočů Účinně zahubí štěnice a blechy Vhodné pro alergiky Prostředek k udržování matrací koberců a tkanin Popis Popis Víte že prachový roztoč Dermatophogoide pteronyssinus je jednou z hlavních příčin alergií obzvláště v dýchacích cestách rýmy astma noční kašel atopický ekzém atd Ačkoliv jsou aktivní po celý rok přítomnost těchto roztočů nám dává o sobě nejvíce znát na jaře a na podzim Sanytol je expertem na dezinfekci bez chlóru která odstraňuje z postele koberců a ostatních tkanin 100 roztočů a štěnic zabraňuje jejich rozmnožování a dezinfikuje prostředí domácnosti Jeho účinek zaznamenáte minimálně po dobu 6 měsíců Použití Aplikace má být provedena bez přítomnosti dětí osob s alergií a zvířat Dávkovač s obsahem 300 ml slouží k ošetření jedné kompletní postele 6 m² 1 Vyluxujte povrchy které chcete ošetřit matrace čalounění postele závěsy koberce předložky 2 Nejvhodnější je aplikace ráno neboť nabízí možnost dobrého schnutí na vzduchu po dobu minimálně 8 hodin 3 Vyluxujte za účelem odstranění alergenů 4 Povlečte matrace povlakem proti roztočům nebo prostěradlem vypraným na minimálně 60C a dezinfekčním přípravkem na tkaniny Sanytol 5 Každý den ráno a odpoledne větrejte minimálně 10 minut 6 Opakujte aplikaci přibližně každých 6 měsíců doba účinnosti ošetření Skladování a použití Způsob skladování Typ Trvanlivé Podrobná data CLP Regulation životní prostředí Varování Bezpečnostní varování Varování Obsahuje biocidní účinnou látku TP18AL dPhenothrin 4600 mgkg H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky Nepožívat P101 Jeli nutná lékařská pomoc mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí P301P312 PŘI POŽITÍ Necítíteli se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel 224 919 293 nebo 224 915 402 Nerozprašujte na zvířata a počkejte až jsou povrchy zcela suché než dojde k jejich kontaktu s dětmi nebo zvířaty Nevdechujte páry Používejte pouze v dobře větraných prostorách Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení Uchovávejte odděleně od potravin nápojů a krmiv Používejte pouze k určenému účelu Nejezte nepijte a nekuřte při používání Zabraňte uvolnění do životního prostředí Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy U jemných tkanin proveďte zkoušku na skrytém místě Biocidní přípravek používejte bezpečně Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku Jazyk produktu Hlavní jazyk návodu čeština Instalační jazyk čeština Jazyky na balení Čeština Slovenština Rozklad popisu Varianta Proti roztočům Složení Složení 3Phenoxybenzil1RScistranschrysanthemate 5 15 Neiontové povrchově aktivní látky BENZISOTHIAZOLINONE 2BROMO2NITROPROPANE13DIOL 043 3Phenoxybenzil1RScistranschrysanthemate Ethoxylated Decylic Alcohol