Sanytol Tablety do myčky nádobí 4 v 1 40 x 20 g

239,90 

Značka: Sanytol

Katalogové číslo: 74350 Kategorií: , , , , Štítek:

Popis

Odrážky Tablety do myčky které plní čtyři funkce Zajišťují Dezinfekci mytí lesk a účinkují i jako sůl Účinně eliminují 999 mikrobů virů a bakterií Zahubí virus chřipky typu A H1N1 Ecoli Salmonelu a Listerie Odstraňují pachy v myčce Odmašťují dezinfikují a dodávají nádobí lesk Lze použít i na dezinfekci dětského nádobí Zamezují usazování nečistot ve filtru myčky Bez obsahu chlóru a fosfátů Popis Popis Kdo vlastní myčku na nádobí může této své technické pracovnici pomoci kvalitními tabletami Tablety do myčky nádobí Sanytol 4 v 1 kombinují zároveň dezinfekci mytí sůl a lesk Mytí dokonale odmašťuje a odstraňuje usazené nečistoty například od připálenin a zaschlých vajec Dezinfekce dezinfikuje a odstraňuje zaschlé skvrny od čaje kávy apod Sůl a lesk slouží k zajištění dokonalého lesku odstraňují vodní kámen a chrání před rzí Jenom v oblastech s tvrdší vodou výrobce doporučuje sůl a lesk přidat Obal tablety je 100 rozpustný ve vodě a biologicky rozložitelný Proto se ho nedotýkejte mokrýma rukama aby se vám nezačal rozpouštět ještě venku Tablety nejsou hračka a nepatří do ruky dětem Obaly nebo z jakéhokoli důvodu nepoužité tablety patří na sběrné místo Použití Tabletu umístěte přímo do přihrádky bez odstranění obalu a zásobník uzavřete Pro program bez předpírky umístěte tabletu přímo do košíčku na příbory Nedotýkejte se vodě rozpustného obalu mokrýma rukama Skladování a použití Způsob skladování Typ Trvanlivé Příprava a použití Návod na použití Tabletu umístit přímo do přihrádky bez odstranění obalu obal je 100 rozpustný a biologicky rozložitelný a zásobník uzavřít Pro program bez předpírky umístit tabletu přímo do košíčku na příbory Nedotýkat se vodě rozpustného obalu mokrýma rukama Rozsvěcují se kontrolky soli a lesku Tableta Sanytol 4 v 1 již obě funkce obsahuje není proto potřeba tyto produkty doplňovat Pozor V oblastech s vodou tvrdší než 35 TH doporučujeme sůl a lesk přidat Podrobná data CLP Regulation vykřičník Varování Bezpečnostní varování Varování H319 Způsobuje vážné podráždění očí P101 Jeli nutná lékařská pomoc mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P280 Používejte ochranné brýle obličejový štít P301P312 PŘI POŽITÍ Necítíteli se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO Tel toxikologického centra 224919293 nebo 224915402 24 hodin denně P305P351P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování P337P313 Přetrváváli podráždění očí Vyhledejte lékařskou pomocošetření P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady pokud obsah není zcela spotřebován Obsahuje Protease Amylase Může vyvolat alergickou reakci Biocidní přípravek typ TP4 na místě vzniká kyselina peroctová 013gL 1 tableta na jedno mytí Biocidní přípravek používejte bezpečně Před použitím si vždy přečtete údaje na obalu a připojené informace o přípravku Jazyk produktu Hlavní jazyk návodu čeština Instalační jazyk čeština Jazyky na balení Čeština Slovenština Rozklad popisu Funkční jméno Tablety do myčky Varianta 4 v 1 Komponenty Složení1530 bělicí činidla na bázi kyslíku 515 polykarboxyláty lt5 neiontové povrchově aktivní látky lt5 fosfonáty Parfémy Enzymy proteáza