Savo proti plísním koupelna 500 ml

95,90 

Značka: Savo

Katalogové číslo: 69854 Kategorií: , , , , , Štítek:

Popis

Odrážky Univerzální použití Efektivně likviduje plísně řasy kvasinky v celé koupelně Vysoce dezinfekční účinek Účinně odstraňuje plísně z koupelnových povrchů vany umyvadla sprchové kouty Popis Popis Savo je speciální přípravek který intenzivně odstraní plíseň a kvasinky které se mohou vytvořit v podobě nežádoucích skvrn na okrajích vany umyvadla ve sprchovém koutě kolem silikonového těsnění nebo ve spárách obkladů Odstraní plíseň již po prvním použití Povrch vydezinfikuje a krásně vybělí Díky rozprašovači vám půjde aplikace snadněji a rychleji Díky svěží parfemaci vaši místnost jemně provoní Použití Použití Stlačte bezpečnostní pojistku a současně otočte trysku rozstřikovače do pracovní polohy Po použití postup zopakujte do polohy stop Nastříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti 1015 cm a vyhněte se přílišnému navlhčení povrchu Opusťte místnost a nechte působit 1520 minut Poté opláchněte ošetřené místo vodou nebo přípravek nechte zaschnout Plíseň před postřikem neodstraňujte aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů Při silném napadení postup v případě potřeby zopakujte poté co přípravek opláchnete nebo po jeho zaschnutí Přípravek nejprve vyzkoušejte na malé ploše aby byla zřejmá reakce povrchu Používejte pouze v dobře větraných prostorách Pokud dojde k jakémukoli podráždění přestaňte ihned s používáním opusťte místnost a nechte přípravek zaschnout Skladování a použití Způsob skladování Typ Trvanlivé Příprava a použití Použití Stlačte bezpečnostní pojistku a současně otočte trysku rozstřikovače do pracovní polohy Po použití postup zopakujte do polohy stop Nastříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti 1015 cm a vyhněte se přílišnému navlhčení povrchu Opusťte místnost a nechte působit 1520 minut Poté opláchněte ošetřené místo vodou nebo přípravek nechte zaschnout Plíseň před postřikem neodstraňujte aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů Při silném napadení postup v případě potřeby zopakujte poté co přípravek opláchnete nebo po jeho zaschnutí Přípravek nejprve vyzkoušejte na malé ploše aby byla zřejmá reakce povrchu Používejte pouze v dobře větraných prostorách Pokud dojde k jakémukoli podráždění přestaňte ihned s používáním opusťte místnost a nechte přípravek zaschnout Nepoužívejte na eloxovaný hliník a linoleum V případě pochybností nového nebo neobvyklého povrchu barevných ploch nebo lakovaného dřeva lakovaného kovu mramoru vinylu pochromovaných povrchů poškozených nebo v nízké kvalitě a poškozených povrchů přípravek nejprve vyzkoušejte na malé nenápadné ploše Podrobná data CLP Regulation žíravost Nebezpečí životní prostředí Nebezpečí Bezpečnostní varování NEBEZPEČÍ Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí Vysoce toxický pro vodní organismy Může být korozivní pro kovy Pozor Nepoužívejte společně s jinými výrobky Může uvolňovat nebezpečné plyny chlor Obsahuje chlornan sodný hydroxid sodný Uchovávejte mimo dosah dětí Uchovávejte pouze v původním obalu Zabraňte uvolnění do životního prostředí Používejte ochranné rukaviceochranný oděvochranné brýleobličejový štít PŘI STYKU S KŮŽÍ nebo s vlasy Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou osprchujte PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování Necítíteli se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKOlékaře Uniklý produkt seberte Zamezte vdechování aerosolů Jazyk produktu Hlavní jazyk návodu čeština Instalační jazyk čeština Jazyky na balení Čeština Slovenština Rozklad popisu Varianta Proti plísním koupelna Video Komponenty SloženíDezinfekční látka chlornan sodný 47 g100 g Méně než 5 bělící činidla na bázi chloru chlornan sodný neiontové povrchově aktivní látky parfum