Savo sprej proti plísním 500 ml

80,90 

Značka: Savo

Katalogové číslo: 69853 Kategorie: , , Štítek:

Popis

Odrážky Účinný přípravek který zbaví Vaši domácnost plísní a hub Povrchy krásně vyčistí a vybělí Jednoduchá aplikace Odstraňuje plísně i z těžko dostupných míst Popis Popis Savo sprej odstraní plíseň již po prvním použití Díky jeho účinnému složení povrch vydezinfikuje a krásně vybělí Efektivní odstranění plísní hub lišejníků a kvasinek v celé domácnosti Je dodáván v mechanickém rozprašovači který zajišťuje snadnou manipulaci a usnadňuje likvidaci plísní i na obtížně přístupných místech jako jsou spáry v koupelně v okolí van a z rámů oken Použití Stlačte bezpečnostní pojistku a současně otočte trysku rozstřikovače do pracovní polohy Po použití postup zopakujte do polohy stop Nastříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti 1015 cm a vyhněte se přílišnému navlhčení povrchu Opusťte místnost a nechte působit 1520 minut Poté opláchněte ošetřené místo vodou nebo přípravek nechte zaschnout Plíseň před postřikem neodstraňujte aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů Při silném napadení postup v případě potřeby zopakujte poté co přípravek opláchnete nebo po jeho zaschnutí Přípravek nejprve vyzkoušejte na malé ploše aby byla zřejmá reakce povrchu Používejte pouze v dobře větraných prostorách Pokud dojde k jakémukoli podráždění přestaňte ihned s používaním opusťte místnost a nechte přípravek zaschnout Skladování a použití Způsob skladování Typ Trvanlivé Příprava a použití Nepoužívejte na eloxovaný hliník a linoleum V případě pochybností nového nebo neobvyklého povrchu barevných ploch nebo lakovaného dřeva lakovaného kovu mramoru vinylu pochromovaných povrchů poškozených nebo v nízké kvalitě a poškozených povrchů přípravek nejprve vyzkoušejte na malé nenápadné ploše Podrobná data CLP Regulation žíravost Nebezpečí životní prostředí Nebezpečí Bezpečnostní varování NEBEZPEČÍ Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí Vysoce toxický pro vodní organismy Může být korozivní pro kovy Pozor Nepoužívejte společně s jinými výrobky Může uvolňovat nebezpečné plyny chlor Obsahuje chlornan sodný hydroxid sodný Uchovávejte mimo dosah dětí Uchovávejte pouze v původním obalu Zabraňte uvolnění do životního prostředí Používejte ochranné rukaviceochranný oděvochranné brýleobličejový štít PŘI STYKU S KŮŽÍ nebo s vlasy Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou osprchujte PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování Necítíteli se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKOlékaře Uniklý produkt seberte Zamezte vdechování aerosolů Jazyk produktu Hlavní jazyk návodu čeština Instalační jazyk čeština Jazyky na balení Čeština Slovenština Rozklad popisu Varianta Proti plísním Video Komponenty SloženíDezinfekční látka chlornan sodný 47 g100 g Méně než 5 bělicí činidla na bázi chloru chlornan sodný neiontové povrchově aktivní látky