Savo WC čistič Turbo 750 ml

57,90 

Značka: Savo

Katalogové číslo: 69861 Kategorie: , , Štítek:

Popis

Odrážky Zářivě bílá a hygienicky čistá toaleta Odstraňuje vodní kámen Extra husté složení Ulpívá na povrchu záchodových mís Popis Popis Savo extra hustý dezinfekční přípravek na toalety odstraňuje 999 bakterií Toaletu udržuje zářivě bílou a bez usazenin Jeho účinné složení odstraňuje zanesenou špínu viry a mikroskopické houby Obsahuje kyselinu chlorovodíkovou pro větší účinnost Příjemná vůně zanechá vaši toaletu svěží po dlouhou dobu Použití Vyznačené plochy na uzávěru stlačte k sobě pootočte a otevřete Trysku vložte pod horní okraj toaletní mísy a stlačením láhve naneste přípravek tak aby pokryl celou plochu toalety Nechte působit 15 minut a poté spláchněte Skladování a použití Způsob skladování Typ Trvanlivé Podrobná data CLP Regulation žíravost Nebezpečí Bezpečnostní varování UPOZORNĚNÍ Nepřelévejte do žádné jiné lahve Používejte pouze na toalety Důkladně opláchněte NEBEZPEČÍ Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky Může být korozivní pro kovy OBSAHUJE kyselina chlorovodíková kyselina amidosírová ZOktadec9enylamin ethoxylovaný 2EO Uchovávejte mimo dosah dětí Uchovávejte pouze v původním obalu Zabraňte uvolnění do životního prostředí Používejte ochranné rukavice ochranný oděv ochranné brýle obličejový štít PŘI STYKU S KŮŽÍ nebo s vlasy Věškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou osprchujte PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování Necítíteli se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKOlékaře Uniklý produkt seberte Jazyk produktu Hlavní jazyk návodu čeština Instalační jazyk čeština Jazyky na balení Čeština Slovenština Rozklad popisu Varianta Turbo na vodní kámen Komponenty SloženíMěně než 5 neiontové povrchově aktivní látky kationtové povrchově aktivní látky parfum