Sidolux Universal Soda Power Fresh Lemon univerzální mycí prostředek 1 l

55,90 

Značka: Sidolux

Katalogové číslo: 62559 Kategorie: Štítek:

Popis

Nezanechává šmouhy Lehce odstraňuje veškerou špínu a nečistoty Zanechává dlouhotrvající vůni Soda Power Unikátní systém odstraňování špíny Změkčuje vodu Nečistoty a špína se rychleji a lépe odstraňují Mytí všech povrchů je tak snadnější a rychlejší Skladování a použití Způsob skladování Typ Trvanlivé Příprava a použití Způsob použití 15 uzávěru prostředku vlijeme do 5 l vody Takto připraveným roztokem umýváme povrch pomocí mopu nebo hadříku V případě silného znečištění povrch umyjeme nerozředěným prostředkem naneseným na houbičce nebo hadříku Podrobná data AISE Varování Nekonzumujte Při požití vyhledejte lékařskou pomoc Uchovávejte mimo dosah dětí Zamezte styku s očima Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou CLP Regulation vykřičník Varování Bezpečnostní varování H319 Způsobuje vážné podráždění očí P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce P280 Používejte ochranné brýleobličejový štít P305P351P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování P337P313 Přetrváváli podráždění očí Vyhledejte lékařskou pomocošetření Jazyk produktu Hlavní jazyk návodu čeština Instalační jazyk čeština Jazyky na balení Čeština Maďarština Rumunština Slovenština Rozklad popisu Funkční jméno Cleaner Varianta Fresh lemon