Sidolux univerzální čisticí prostředek s vůní jarní louky 1 l

66,90 

Značka: Sidolux

Katalogové číslo: 61380 Kategorií: , , , , Štítek:

Popis

Odrážky Univerzální čisticí prostředek Lze použít na všechny omyvatelné povrchy např okna podlahy stoly pracovní desky Snadno odstraňuje veškeré nečistoty a špínu Nezanechává šmouhy Dlouhotrvající vůně Popis Popis Sidolux univerzální čisticí prostředek s vůní jarní louky je spojením neodolatelné dlouhotrvající květinové vůně s nepřekonatelnými účinnými čistícími vlastnostmi Tajemstvím jeho nebývalé síly v boji prosti nečistotě je unikátní systém Soda Power jehož působení změkčuje vodu a díky tomu odstraňuje Sidolux univerzální čisticí prostředek velmi rychle veškeré nečistoty z povrchu S univerzálním čisticím prostředkem Sidolux je úklid rychlejší jednodušší a mnohem efektivnější Použití 15 uzávěru prostředku vlijeme do 5 I vody Takto připraveným roztokem umýváme povrch pomocí mopu hadříku V případě silného znečištění povrch umyjeme nerozředěným prostředkem naneseným na houbičce nebo hadříku Skladování a použití Způsob skladování Typ Trvanlivé Skladování Spotřebujte do 36 měsíců od datumu výroby Podrobná data AISE Varování Nekonzumujte Při požití vyhledejte lékařskou pomoc Uchovávejte mimo dosah dětí Zamezte styku s očima Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou CLP Regulation vykřičník Varování Bezpečnostní varování H319 Způsobuje vážné podráždění očí P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce P280 Používejte ochranné brýleobličejový štít P305P351P338 PŘI ZASAŽENI OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování P337P313 Přetrváváli podráždění očí Vyhledejte lékařskou pomocošetření Jazyky na balení Čeština Maďarština Slovenština Rozklad popisu Funkční jméno Prostředek Varianta Universal Spring Meadow na mytí všech omyvatelných povrchů Komponenty Složenílt 5 aniontové povrchové aktivní látky lt 5 neiontové povrchové aktivní látky Parfémy Konzervační činidla methylisothiazolinone benzisothiazolinone