Sidolux univerzální čisticí prostředek s vůní květů japonské višně 1 l

56,90 

Značka: Sidolux

Katalogové číslo: 61375 Kategorií: , , , , , Štítek:

Popis

Popis Popis Prostředek Sidolux je charakteristický svou originální exotickou vůní a dokonalými čistícími vlastnostmi Díky unikátnímu systému Soda Power jehož působení změkčuje vodu odstraňuje Sidolux univerzální čisticí prostředek velmi rychle nečistoty z povrchu Produkt můžete bez obav použít na čištění veškerých omyvatelných povrchů jako jsou podlahy desky stolů či květináče Použití 15 uzávěru prostředku vlijeme do 5 l vody Takto připraveným roztokem umýváme povrch pomocí mopu nebo hadříku V případě silného znečištění povrch umyjeme nerozředěným prostředkem naneseným na houbičce nebo hadříku Skladování a použití Způsob skladování Typ Trvanlivé Podrobná data AISE Varování Nekonzumujte Při požití vyhledejte lékařskou pomoc Uchovávejte mimo dosah dětí Zamezte styku s očima Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou CLP Regulation vykřičník Varování Bezpečnostní varování H319 Způsobuje vážné podráždění očí P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce P280 Používejte ochranné brýleobličejový štít P305P351P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování P337P313 Přetrváváli podráždění očí Vyhledejte lékařskou pomocošetření Jazyk produktu Hlavní jazyk návodu čeština Instalační jazyk čeština Jazyky na balení Čeština Maďarština Rumunština Slovenština Rozklad popisu Funkční jméno Soda power Varianta Japanese cherry Komponenty Složenílt5 aniontové povrchově aktivní látky lt5 neiontové povrchově aktivní látky Parfémy hexyl cinnamal amyl cinnamal linalool Konzervační činidla methylisothiazolinone benzisothiazolinone