WC Net Professional Gel na ucpané odpady 1000 ml

115,90 

Značka: Wc Net

Katalogové číslo: 62571 Kategorií: , , , , , Štítek:

Popis

Odrážky Účinné gelové složení Ultra rychlý výsledek Vhodné pro všechny typy potrubí Využití zejména v koupelnách a kuchyních Obsahuje látky chránící potrubí Popis Popis WC Net Professional díky hustému gelovému složení proniká i přes neodtékající vodu rozpouští veškeré zbytky které jsou příčinou ucpání odpadu a tak uvolňuje potrubí Obsahuje látky které pomáhají chránit potrubí a předcházet škodám způsobeným vápenatými usazeninami Rozpouští ovoce zeleninu kávové usazeniny popel prach smetanu olej tuk čisticí prostředky zeminu z kuchyňského dřezu a vlasy tělesný tuk krémy tuhé deodoranty pěnová tužidla pasty na zuby gely na holení ze sprch a umyvadel Použití Nalijte polovinu obsahu balení do odpadu aniž byste odstranili neodtékající vodu Nepřidávejte horkou vodu ani jiné přípravky a nepoužívejte zvon Nechte působit alespoň 15 minut Při silném znečištění nechte působit přes noc Gel pronikne do potrubí a odstraní i nejsilnější znečištění Propláchněte teplou vodou Při použití jednou týdně pomáhá předcházet ucpání odpadu Skladování a použití Způsob skladování Typ Trvanlivé Skladování Spotřebujte nejlépe do 18 měsíců od data výroby uvedeném na spodní části obalu Podrobná data AISE Varování Nemíchejte s jinymi vyrobky Uchovávejte mimo dosah dětí Zamezte styku s očima Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou Po použití si opláchněte ruce CLP Regulation žíravost Nebezpečí Bezpečnostní varování WC NET PROFESSIONAL GEL NA UCPANÉ ODPADY Obsahuje chlornan sodný hydroxid sodný alkyl dimetylaminoxid NEBEZPEČÍ Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí Může být korozivní pro kovy Pozor Nepoužívejte společně s jinými výrobky Může uvolňovat nebezpečné plyny chlór Uchovávejte mimo dosah dětí Skladujte uzamčené Používejte ochranné rukaviceochranný oděv ochranné brýle obličejový štít PŘI STYKU S KŮŽÍ Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování PŘI POŽITÍ Vypláchněte ústa NEVYVOLÁVEJTE zvracení Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře Jeli nutná lékařská pomoc mějte po ruce obal nebo štítek výrobku Jazyk produktu Hlavní jazyk návodu čeština Instalační jazyk čeština Jazyky na balení Čeština Slovenština Rozklad popisu Funkční jméno Gel Varianta Na ucpané odpady Komponenty Složenílt5 neiontové povrchově aktivní látky Bělicí činidla na bázi chlóru Mýdlo Polykarboxyláty